X
Menu

Historien hvor det hele begyndte…

Til at begynde talte alle mennesker i verden samme sprog
Så fik de den idé om at bygge et tårn hvis top kunne nå i himmelen.
Men det brød Gud sig ikke om. Han kiggede på tårnet og sagde:
»Se, de er ét folk med samme sprog.
Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger,
være umuligt for dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog,
så de ikke forstår hinanden.«
Han spredte dem over hele verden og gav dem forskellige sprog,
Så de måtte holde op med at bygge tårnet.
Det ufærdige tårn fik navnet Babel,
hvilket betyder forvirring/misforståelse.

…og derfor har vi i dag brug for en tolk...